Renovering af den gamle stationsbygning i Mern

Mern station blev bygget i 1913, som en udvidelse af Næstved-Præstø banen. Banen fungerede indtil 1961, hvorefter den blev nedlagt. 
Det vurderes, at Mern stationsbygning er tidstypisk med høj arkitektonisk, historisk og bevaringsmæssig værdi. 
Vordingborg kommune har købt stationsbygningen, og via Trafik-. Bygge- og Boligstyrelsen har kommunen fået bevilget en sum penge til området.

Hos Mester Madsen A/S er vi nu gået i gang med renoveringen af den gamle stationsbygning med indretning af mindre boliger og fællesrum. 
Mere specifikt har vi nu istandsat tagkonstruktionen med speciallavet kviste med profileringer og buede emner, som er blevet  udført på vores snedkerværksted. Vi er nu så langt i processen, at det nu er murerne, som skal i gang med deres arbejde. 

Vi er derfor også gået igang med indretning af 1. sal med etablering af dampspærre, isolering og etablering af nyt etagedæk, imens vi forbereder den kommende vinduesrenovering af alle rammer og karme. 

Det er tømrer Søren Andersen der sammen med projektleder Martin Olsen, står for renoveringen. 

Du kan følge med i renoveringen her på hjemmesiden og på vores Facebook side; Mester Madsen A/S