En pålidelig samarbejdspartner til entreprise opgaver


Fagentreprise.

Ved denne entrepriseform er det dig eller din rådgiver, der styrer og koordinerer hele byggeprocessen. Projektering (tegninger, beskrivelser m.v.), indhentning af byggetilladelse, tilbudslister, overordnet tidsplan og andet udbuds materiale skal være på plads, inden du indhenter tilbud fra os på fagentreprisen.

Du eller din rådgiver skriver kontrakter med de implicerede håndværkere, udarbejder en detaljeret tidsplan med input fra de enkelte fag og styrer processen, så arbejdet bliver udført til tiden og ikke går i stå.

Du eller din rådgiver skal desuden løse eventuelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører, og samtidig får du det fulde juridiske og økonomiske ansvar.  Dvs. at du eller din rådgiver i stort omfang skal være til stede på byggepladsen under udførelsen af arbejdet.

Alt i alt er det en stor mundfuld. Hvis du ikke er byggesagkyndig og erfaren byggeleder, bør du lade professionelle tage over og hyre en rådgiver til at hjælpe dig. Pengene til denne type rådgivning er som oftest givet godt ud. De tjener sig nemt hjem både i sparede ærgrelser, irritationer og i forhold til den endelige pris på projektet.

Fagentreprise er meget brugt, hvor kun et enkelt fag er på byggepladsen. F.eks. en tømrer.

Hovedentreprise.

Ved denne entrepriseform sørger du eller din rådgiver selv for alle godkendelser og projektmaterialet, som hovedentreprenøren giver tilbud på.

Når der er indgået kontrakt, styrer vi som hovedentreprenør byggeriet fra A til Z dvs. udarbejder tidsplan, leder underentreprenører, tager sig af eventuelle konflikter, jura og økonomi.

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for større byggesager. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt til at stå for udarbejdelsen af projektmaterialet, herunder udbudsmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hoved entreprenørens arbejde efterfølgende.

Som hoved entreprenør indgår vi kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt.

Vi har den erfaring og den viden der skal til, at kunne tage ansvaret for det gode samarbejde. Derfor er vi også det oplagte valg, som hoved entreprenør for store projekter.

Med os som hoved entreprenør har vi ansvaret for alle fagentrepriser, garantier og kvalitetssikringer.